Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Pracownia Klinicznego Nauczania Prawa

W okresie od 4 czerwca do 15 czerwca 2018 r. Uniwersytecka Poradnia Prawna pełni tylko dyżury oddawcze - od poniedziału do czwartku w godz. 13.30-18.00  (to znaczy, że tylko wydawane są opracowane porady ze sprawami, z którymi osoby potrzebujące porady zgłosiły się wcześniej), natomiast nie są przyjmowane nowe sprawy.

Od 16 czewrca 2018 r. Uniwersytecka Poradnia Prawna zawiesza działaność na okres sesji egzaminacyjnych oraz przerwy wakacyjnej. Działalność zostanie wznowiona około trzeciego tygodnia października 2018 r., informacja zostanie podana na stronie internetowej. 

There is currently no content classified with this term.