Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska prof. UWr

Kontakt: 

pokój 104, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 2360
Email:
joanna.kuzmicka-sulikowska [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Uwaga! Konsultacje 29.02.2024 r. nie odbędą się i następnie aż do odwołania nie będą się odbywały (zwolnienie lekarskie).
Konsultacje odbywają się stacjonarnie w gab. 104 w bud. A:
- w czwartki 29.02.2024 r., 7.03.2024 r. i 14.03.2024 r. w godz. 12.45-14.45;
- w okresie od 18.03.2024 r. do 2.06.2024 r. we wtorki w godz. 9.45-11.45;
- w poniedziałek 3.06.2024 r. w godz. 13.00-15.00;
-  w czwartek 13.06.2024 r. w godz. 12.45-14.45;
- a od 17.06.2024 r. w poniedziałki w godz. 11.00-13.00.

 

Research career: 

Zainteresowania badawcze: prawo rzeczowe; prawo spadkowe; odpowiedzialność deliktowa, w szczególności odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną w wyniku rażącego naruszenia prawa; przedawnienie roszczeń; kliniczne nauczanie prawa i organizacja ruchu uniwersyteckich poradni prawnych.
 
Członek Kolegium Redakcyjnego Czasopisma Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Klinika”.
 
Granty/projekty badawcze:
1) Wykonawca na etapie upowszechniania w projekcie „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1. wsparcie systemowe dla trzeciego sektora).
2) Od 8.10.2018 r. do 9.02.2023 r. -  wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus 14) "Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI wieku. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii".
 
Wcześniej kilka przyznanych i zrealizowanych grantów badawczych dla młodego doktora w ramach dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.