Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie

​Pytania egzaminacyjne na obronę prac licencjackich na Niestacjonarnych Studiach I Stopnia Kryminologii z przedmiotu Kryminologia:

dr Katarzyna Grott - 21 May, 2020 - 11:46

1. Założenia kryminologii: klasycznej, pozytywistycznej, antynaturalistycznej, neoklasycznej.  
2. Etiologia kryminalna (ogólny zarys koncepcji nurtu indywidualistycznego kryminologii pozytywistycznej – paradygmatu rodzajów osób; wybrane trzy teorie kryminologiczne).