Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Monika Tenenbaum-Kulig

Kontakt: 

pokój 105, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
71 3752 397
Email:
monika.tenenbaum-kulig [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

środa 11:15-13:15
w sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy

od 01.07.2024 r. urlop wypoczynkowy

 

Research career: 

Zainteresowania badawcze

Prawo cywilne, w tym w szczególności problematyka prawa zobowiązań

 

Granty / projekty badawcze

- kilkukrotnie realizowała projekty badawcze uzyskując przyznawane przez WPAE granty finansowane w ramach dotacji celowej MNiSW na działalność służącą rozwojowi młodych naukowców

- laureatka jednego z konkursów ogłoszonych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)

- autorka i współautorka opinii prawnych rzecz Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych

Stypendia / staże naukowe

- Stypendium zagraniczne na Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania) – 01 X – 31 XII 2005 r.

- Annual Summer School on Health Law, The Erasmus Observatory on Health Law, Uniwersytet w Rotterdamie (Holandia) – 6-17 VII 2009 r.

- Univerzita Palackeho v Olomouci, Czech Republic, Erasmus+ Programme, Staff Mobility for Teaching, 25-29 IV 2016 r.

- National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, 25-29 XI 2019 r.

 

Działalność pozauczelniana

- szkolenia dla OIRP Wrocław

- radca prawny