You are here

Primary tabs

mgr Alicja Limburska

Kontakt: 

pokój 202a, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 2381
Email:
266772 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Consulting hours: 

Konsultacje/Office hours:
czwartki/thursdays 15:00 - 17:00

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych:

1) 5 października 2019, 17:00 - 18:00
2) 13 października 2019, 15:00 - 16:00
3) 18 stycznia 2020, 15:00 - 16:00
4) 25 stycznia 2020, 9:30 - 10:30
5) 1 lutego 2020, 15:00 - 16:00

Konsultacje odbywają się w pokoju 202a w bud. A.
Zachęcam również do kontaktu mailowego.

Research career: 

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego. Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (praca magisterska pt. Prawo właściwe dla tzw. transgranicznej upadłości konsumenckiej a ochrona praw wierzycieli, przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Gołaczyńskiego).
Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Wydziałowej Rady Doktorantów, Sądu Dyscyplinarnego i Wydziałowego Kolegium Elektorów.