Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

PPM NSP gr. 1 i 7 WAŻNE INFORMACJE

dr Agata Jaroszek - 8 January, 2016 - 13:57

Szanowni Państwo!

W związku ZE zbliżającym się terminem zaliczenia zajęć, uprzejmie przypominam o przesyłaniu prac pisemnych do 15 stycznia na mój adres mailowy. 

Proszę nie kopiować i wklejać treści przepisów jako gotowe odpowiedzi. Zagadnienia należy omówić!! Inaczej będą słabsze oceny, proszę pamiętać o różnych aktach prawnych regulujących prawo właściwe i jurysdykcję sądów, proszę również pamiętać, że kraje, które nie są członkami UE nie  stosują unijnych rozporządzeń. W stosunkach z takimi państwami albo Polska ma podpisane dwustronne umowy międzynarodowe bądź kwestie prawa właściwego czy właściwości sądów np. w sprawach cywilnych i handlowych regulowane są przez konwencje międzynarodowe.      

30 stycznia zajęcia z Państwem poprowadzą inni prowadzący, także w razie pytań i wątpliwości, proszę o kontakt mailowy, jestem również  na konsultacjach w dniu 17 stycznia, proszę tylko sprawdzić godzinę konsultacji na mojej stronie pracownika. 

Protokoły zostaną zamknięte 1 lutego. Proszę mieć na uwadze, że po zamknięciu protokołów, pozostanie tylko administracyjna droga uzyskania wpisu.

Na portierni w budynku C ul. Więzienna, przygotowałam dla Państwa przykładowe pytania testowe (odpowiedzi wielokrotnego wyboru) do ćwiczeń w formie kserokopii. Proszę sobie skserować i odnieść na portiernię.  Grupa 1 proszę mieć przygotowane rozwiązania na zajęcia 17. 01. grupa 7 na 30.01.

 

Z poważaniem

dr Agata Jaroszek