Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Seminarium dyplomowe SSE I stopnia CBKE dr Agata Jaroszek

dr Agata Jaroszek - 10 October, 2016 - 20:21

Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę o kontakt z Dziekanatem. Proszę mailowo lub osobiście zgłosić gotowość do uczestniczenia w moim seminarium. 

Z poważaniem

dr Agata Jaroszek