Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

OPBD - grupa 11a SSP I (oceny USOS)

dr Maria Dymitruk - 10 January, 2015 - 18:00

Szanowni Państwo, 

oceny z OPBD dla Państwa grupy zostały wpisane do protokołu w USOS.

Ewentualne zastrzeżenia co do oceny lub jej braku należy zgłaszać w ciągu 3 dni drogą mailową, na konsultacjach 12.01.2015 r. w godz. 9:30 - 11:30 lub na naszych ostatnich zajęciach.

Z poważaniem, 

Maria Siemaszkiewicz