Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

oceny z ćwiczeń z prawa handlowego USOS

dr Ewa Wójtowicz - 1 June, 2017 - 12:04

Uprzejmie informuję, że oceny z prowadzonych przeze mnie zajęć z prawa handlowego dla grup nr 7 i nr 8 zostały wpisane do USOS.

W razie wątpliwości lub pytań co do oceny albo braku oceny proszę o kontakt drogą poczty elektronicznej lub na konsultacjach.