Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

wyniki egzaminu II termin 2,5 NSP 14 lutego

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 15 February, 2018 - 22:22

Wpisałem wyniki egzaminu do USOS.
Z pracami można zapoznać się na konsultacjach w dniu 21 lutego.