Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zapisy na specjalności i przedmioty do wyboru realizowane w roku akademickim 2018/19

mgr Beata Blicharz - 30 April, 2018 - 09:04

ADMINISTRACJA

Studia stacjonarne ADMINISTRACJI- I stopień,          PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH           

Studia stacjonarne ADMINISTRACJI - II stopień,          PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH        

Studia niestacjonarne ADMINISTRACJI - I stopień,        PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH      

Studia niestacjonarne ADMINISTRACJI - II stopień,       PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH     

EKONOMIA

Studia stacjonarne EKONOMII - I stopień,      PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH                    

Studia stacjonarne EKONOMII - II stopień,     PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH                      

Studia niestacjonarne EKONOMII - I stopień,   PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH                  

Studia niestacjonarne EKONOMII - II stopień,   PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH

KRYMINOLOGIA                         

Studia niestacjonarne KRYMINOLOGII - I stopień,   PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH
                  

PRAWO

Studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) PRAWA, jednolite magisterskie

III rok,           PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH                                                                        

IV rok,           PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH                                                                        

V rok             PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH        

LISTA PRZEDMIOTÓW RÓWNOLEGŁYCH W J. OBCYM - URUCHOMIONE                                                                

Studia niestacjonarne (zaoczne) PRAWA, jednolite magisterskie 

III rok,              PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH                                                                       

IV rok,             PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH                                                                      

V rok               PRZEDMIOTY URUCHOMIONE PO ZAPISACH