Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

wyniki kolokwium z dnia 6 maja 2018 r.

mgr Katarzyna Ociepka - 8 May, 2018 - 20:40

SZANOWNI PAŃSTWO ,
DO SYSTEMU USOS ZOSTAŁY WPROWADZONE OCENY Z KOLOKIUM Z DNIA 06 MAJA 2018R.
OSOBY O NUMERACH INDEKSU:
-270541
-270510
-98892
NIE UZYSKAŁY WYSTARCZJĄCEJ ILOŚCI PUNKTÓW ZARÓWNO Z CZĘŚCI TESTOWEJ JAK I OPISOWEJ .POPRAWA KOLOKIUM ODBĘDZIE SIĘ NA NAJBLIŻSZYCH ZAJĘCIACH.
Z POWAŻANIEM
mgr Katarzyna Ociepka