Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zaproszenie na wykład Pana Mgr Yaroslava Kotylko pt. "Model administracji publicznej na Ukrainie" (23 maja 2018 r., sala 301C, g. 14:00-14:45).

dr hab. Dominika Cendrowicz prof. UWr - 10 Maj, 2018 - 13:22

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład Pana Mgr Yaroslava Kotylko pt. „Model administracji publicznej na Ukrainie” (wykład w j. polskim).
 
Wykład odbędzie się 23 maja 2018 r. (środa) w godz. 14:00-14:45 w sali 301 w budynku „C” WPAE.
 
Pan Mgr Yaroslav Kotylko ‒ ukończył studia prawnicze na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki, jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku administracja publiczna, które ukończył w Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy oraz stypendystą Programu im. Lane'a Kirklanda w roku akademickim 2017/18.
 
 
Komitet Organizacyjny: Prof. Jerzy Korczak, Dr Dominika Cendrowicz, Małgorzata Sikora (LL.M), Marta Ryńska (SSA), Philippe Poniatowski (SSA), Lidiaa Shcheniavska (SSA).
 
 
 
Запрошуємо на лекцію магістра Ярослава Котилка на тему «Модель адміністрації публічної в Україні».
 
Лекція відбудеться 23 травня 2018 року о 14:00 в аудиторії 301C і буде тривати 45 хвилин.
 
Я.М. Котилко ‒ є випускником юридичного факультету Волинського національного університету ім. Л. Українки та Національної академії державного управління при Президентові України (напрямок – публічне управління) а також стипендіатом Програми Лейна Кіркланда 2017-2018 рр.
 
 
Організаційний комітет: професор Єржи Корчак, доктор Домініка Цендровіч, студентка Малгожата Сікора, студентка Марта Риньська, студент Філіп Понятовський, студентка Лідія Щенявська.
 
 
 
 
We warmly invite you to the lecture of Mgr. Yaroslav Kotylko titled "Model of public administration in Ukraine" (Lecture in Polish).
 
The lecture will take place on Wednesday, May 23, 2018, at 14:00 p.m. in the Seminar Room 301 in the Building „C” at the Faculty of Law, Administration and Economics.
 
Mgr. Yaroslav Kotylko ‒ graduated in Law from the Volhynia National University, graduated also in Public Administration from the National Academy of State Administration of the President of Ukraine, the scholarship student of the Lane Kirkland Scholarship Program in the academic year 2017/18.
 
 
The Organizing Committee: Prof. Jerzy Korczak, Dr Dominika Cendrowicz, Małgorzata Sikora (LL.M), Marta Ryńska (SSA), Philippe Poniatowski (SSA), Lidiaa Shcheniavska (SSA).