Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika.cendrowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023
Czwartek - 13:15-15:15

Office hours in the winter semester 2022/2023
Thursday - 13:15-15:15

 

Konsultacje zaplanowane na 17 listopada br. nie odbędą się. W sprawach pilnych bardzo proszę o kontakt mailowy.

My office hours scheduled for November 17, 2022 will not take place. For urgent matters, please feel free to contact me by email.

Działalność naukowa: 

 Zainteresowania badawcze:

- prawo administracyjne
- ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego
- administracja świadcząca i pomoc społeczna
- prawo urzędnicze
- procedury administracyjne
- język angielski w prawie administracyjnym
- nauka administracji i socjologia organizacji
 

Scientific interests:
- administrative law
- local government law
- serving administration and social welfare
- civil service law
- administrative procedures
- English in administrative law
- science of administration and sociology of organizations