Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

informacja dotycząca kolokwium z PPZS (grupa 5)

dr Sabina Pochopień - 11 May, 2018 - 18:19

Szanowni Państwo,

pomimo dnia dziekańskiego zaplanowanego na 14 maja 2018 roku, termin kolokwium z PPZS pozostaje bez zmian (28 maja 2018 roku). Z zakresu matariału zostaje natomiast wyłączona problematyka ubezpieczenia rentowego, którą omówimy na ostatnich zajęciach wraz z zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczenia emerytalnego. Przypominam, że kolokwium będzie miało formę kazusową, a w czasie jego pisania nie mogą Państwo posiłkować sie tekstami ustaw. Zakres materiału na kolokwium obejmuje: zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zbiegi tytułów do ubezpieczenia, problematykę ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Pozdrawiam serdecznie, 

Sabina Pochopien