Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki kolokwium zaliczeniowego gr. 2 SNP - Prawo konstytucyjne

mgr Magdalena Abu Gholeh - 12 May, 2018 - 11:25

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczam wyniki kolokwium zaliczeniowego z dnia 7 maja 2018 r. z przedmiotu Prawo konstytucyjne:
302142 - 4+
304651 - 2
304662 - 4
298152 - 2
302481 - 4+
299653 - 3+
297730 - 2
304524 - 3
305168 - 3
302287 - 4+
300785 - 2
302571 - 4
302304 - 5
300490 - 3+
299331 - 3+

Osoby, które uzyskały ocene niedostateczną zobowiązane są do przystąpienia do poprawy w trakcie konsultacji.

Pragnę również przypomnieć, iż ocena z kolokwium nie jest równoznaczna z oceną końcową, która będzie uwzględniać Państwa nieobecności, aktywność na zajęciach oraz ocenę z poprzedniego semestru.