Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Egzamin przedterminowy dla studentów Zaocznych Studiów Prawa - Prawo karne

dr hab. Piotr Góralski prof. UWr - 24 May, 2018 - 12:39

Egzamin przedterminowy z Prawa karnego dla studentów zaocznych studiów prawa odbędzie się w dniu 9 czerwca ( sobota ) o godz. 9.45 w pok. 207 bud. A WPAiE. Przystąpić do tej formy egzaminu mogą wyłącznie osoby, które uzyskały z ćwiczeń ocenę końcową 5.0 - bardzo dobry. Przed egzaminem należy okazać pisemne zaświadczenie o otrzymaniu tej oceny. Osoby nie posiadające takich pisemnych zaświadczeń nie będą mogły przystąpić do egzaminu przedterminowego. Egzamin odbędzie się w formie ustnych pytań. Obowiązuje jeden termin, nie ma możliwości zdawania tego egzaminu podczas konsultacji itp.