Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

prawo zaoczne prezentacje zajęcia 1-3

mgr Diana Szwejser - 21 November, 2019 - 22:28

Szanowni Państwo, 
poniżej przedstawiam prezentacje, będące komparycją zagadnień przerabianych na zajęciach raz tych zagadnień, które oddają całość instytucji. Materiały zaprezenotwane nie mogą stanowić jedynego źródła Państwa wiedzy, ale mają ją usystematyzować. Jednocześnie ich treść nie wyczerpuje wszystkich zagadnień obowiązującyh na kolokwium. 
Pozdrawiam
Diana Szwejser