Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

NSPz III - prawo rzeczowe - wyniki z dnia 28.11.2019 r. oraz 30.11.2019 r.

mgr Agnieszka Kwiecień-Madej - 5 December, 2019 - 16:24

Szanowni Państwo,

poniżej wyniki prac pisanych w zeszły czwartek oraz w sobotę. Z pracami można będzie zapoznać się na naszych następnych zajęciach.

W zakresie popraw ocen niedostatecznych (oraz przystąpienia do kolokwium osób który jeszcze go nie pisały) obowiązują zasady opisane w ogłoszeniu z wynikami grup 1-4. 

28.11.2019 r.
299822 - 4,0
304647 - 2,0

30.11.2019 r.
304603 - 2,0
304897 - 2,0
291363 - 3,0
302659 - 3,0
291837 - 3,0
302655 - 3,5
297534 - 3,0
293517 - 2,0
281715 - 2,0
303944 - 4,5
304725 - 2,0
298207 - 4,0
303916 - 2,0
302570 - 3,0
302407 - 2,0
299913 - 3,0
302508 - 2,0
299485 - 3,0
291272 - 2,0
271293 - 2,0
298091 - 2,0
303013 - 4,0
290591 - 2,0
283936 - 4,5
305219 - 4,0
272509 - 3,5

Pozytywne oceny z zaliczenia mogą być podwyższone o 0,5 poprzez aktywny udział w zajęciach udokumentowany trzema "+".

Z poważaniem,
Agnieszka Kwiecień-Madej