Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Odwołanie Konsultacji

mgr Mateusz Adamczyk - 16 March, 2020 - 17:47

Szanowni Państwo,
Na podstawie § 2 ust. 3 zarządzenia nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. - odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będą drogą elektroniczną (adres e-mail).

z wyrazami szacunku
Mateusz Adamczyk