Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Gospodaka odpadami NSA - warszaty

mgr Katarzyna Kowalczyk - 20 March, 2020 - 17:53

W załączeniu prezentacja z pierwszych warsztatów wraz z wymogami zaliczenia (warunki techniczne zaliczenia zależne od rozwoju obecnie panującej sytuacji).