Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Przezentacja w TV

dr hab. Artur Ławniczak prof. UWr - 24 March, 2020 - 18:42

Dzięki uprzejmości Pana Janusza Zagórskiego, animatora Niezależnej Telewizji, mogę umieścić materiał szkoleniowy, dotyczący ciekawego zagadnienia z obszaru prawa publicznego. Życzę dużych wrażeń!

https://www.youtube.com/watch?v=tmmhhTuswuk