Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Materiały do przedmiotu zarządzanie projektami UE(2)

dr Teresa Korbutowicz - 31 March, 2020 - 10:07

Szanowni Państwo,

W drugiej części materiałów do zajęć omówione są narzędzia metody cyklu projektu, która jest zalecana przez Komisję przy opracowywaniu projektu

dofinansowanego z funduszy UE. Każde z narzędzi zostało scharakteryzowane i zilustrowane przykładami. Należy zwrócić uwagę na analizę interesariuszy, drzewo

problemów, drzewo celów, analizę strategii, matrycę logiczną i harmonogram. Proszę na podstawie przesłanych materiałów, a zwłaszcza czterech pierwszych

narzędzi metody PCM odpowiedzieć na następujące pytania:

1) proszę negatywną sytuację z drzewa problemów przedstawić jako pozytywny skutek z drzewa celów:

    a) negatywna sytuacja - niska motywacja do pracy, pozytywny efekt ...........................;

    b) negatywna sytuacja - ograniczony dostęp do kapitału, pozytywny efekt .................................

2) Którą z trzech strategii podanych w przykładzie dotyczącym wody pitnej (strategia ograniczania zużycia, Strategia modernizacji, strategia

     rozbudowy) należy wybrać jako optymalne rozwiązanie i dlaczego?

Odpowiedzi proszę przesyłać na mój adres e-mailowy w terminie do 7.IV.2020 r.
Teresa Korbutowicz