Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Prawa konsumenta - zawieranie umów na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa, odstąpienie od umowy (2019/2020)

mgr Wojciech Lamik - 13 May, 2020 - 15:31