Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Egzamin poprawkowy dla V roku z postępowania karnego

prof. dr hab. Jerzy Skorupka - 14 May, 2020 - 19:09

Szanowni Państwo
Egzamin poprawkowy z postępowania karnego odbędzie sie w dniu 21 maja br. o godz. `10,00. Egzamin organizowany jest wyłącznie dla studentów V SSP, którzy dzisiaj nie zdali egzaminu w pierwszym terminie.
Forma egzaminu nie ulega zmianie. Należy zarejestrować się na wcześniej podanym koncie, gdyż będę łączył się z osobami zapisanymi w ten sposób na egzamin.
Brak rejestracji na drugi termin egzaminu traktowany będzie jak rezygnacja z tego terminu.
Pozdrawiam
Prof. Jerzy Skorupka