Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki kolokwium - podatki samorządowe

mgr Mateusz Lewandowski - 30 May, 2020 - 23:58

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z dnia 30 maja 2020 roku z przedmiotu "podatki samorządowe". Wskazane oceny zostaną wpisane do USOS pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zaliczenia ćwiczeń (obecności).

Numer indeksu - ocena
292699 5
290630 5
292898 4,5
318384 3,5
288260 5
292579 3
318377 4
295668 3,5
255088 4,5
291554 3,5
291674 3,5
292044 3,5
281062 4
319261 3
293790 4
274673 4,5
320311 3
272320 4,5