Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

egzamin przedterminowy z postępowania karnego

prof. dr hab. Jerzy Skorupka - 2 June, 2020 - 18:05

Szanowni Państwo
Z największą przykrością informuję, że wobec sprzeciwu dziekana na przeprowadzenie egzaminu przedterminowego na wolnym powietrzu, zmuszony jestem odwołać ten egzamin. Pomimo, że przeprowadzenie egzaminu w takiej formie nie narusza żadnego przepisu prawa, ani normy postępowania, spotkałem sie ze stanowczym sprzeciwem. Argumenty, że taka forma egzaminu jest najbardziej przyjazna dla najlepszych studentów, pozostały głuche.
Nie będę organizował egzaminu przedterminowego w innej formie, gdyż nie ma to sensu.
Osoby, które uzyskały ocenę bardzo dobrą z zaliczenia przedmiotu, zapraszam we wrześniu na rozmowę, jeśli nie na wydziale, to w parku albo innym dogodnym miejscu.
Prof. Jerzy Skorupka