Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Oceny końcowe z prawa rzymskiego w gr. 2 i 3 I roku WSP w r.a. 2019/20

mgr Krzysztof Szczerba - 14 June, 2020 - 23:46

Szanowni Państwo,

Oceny końcowe z prawa rzymskiego zostały wpisane do USOS wszystkim studentom, którzy napisali kolokwium online i wysłali mi odpowiedzi zgodnie z procedurą opisaną w ogłoszeniu pt. "Termin i zasady kolokwium on-line z Prawa Rzymskiego dla WSP w r.a. 2019/20".

Studenci, którzy nie mają wpisanych ocen, a uważają, ze spełnili ww. wymagania powinni napisać do mnie niezwłocznie wiadomość e-mail na adres kp.szczerbaatgmail.com.

Z poważaniem
Krzysztof Szczerba