Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

SNP(Z) II rok - Prawo międzynarodowe publiczne egzamin przedterminowy - wyniki

dr Wojciech Kilarski - 15 June, 2020 - 23:05

Oceny z egzaminu przedterminowego przeprowadzonego 14 czerwca zostały wpisane do USOS.