Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

III NSP(W) - prawo rzeczowe i spadkowe - egzamin - I termin

          Szanowni Państwo !
Egzamin z przedmiotu: prawo rzeczowe i spadkowe, dla Studentów III roku NSP(W) odbędzie się
w poniedziałek  29 czerwca 2020 r. w godz. 17.00 – 18.30 (według zegara USOS-u),
w trybie zdalnym (aplikacja Forms).
Link do egzaminu zostanie udostępniony Studentom w dniu egzaminu (ok. godz. 15.30) poprzez USOS mail w trybie indywidualnym.
Egzamin z prawa rzeczowego i spadkowego zostanie przeprowadzony  w formie pisemnej
zgodnie z warunkami  podanymi w materiałach dla Studentów, na mojej stronie internetowej pracownika naukowo - dydaktycznego:
PRiS - III NSP(W) - zasady egzaminacyjne i oceniania - rok a. 2019-2020
adres: https://prawo.uni.wroc.pl/node/39162
oraz
PRiS - III NSP(W) - zagadn. egz., akty prawne, literatura - rok. a. 2019-2020
 adres: https://prawo.uni.wroc.pl/node/39161
  
                          Elżbieta Klat - Górska prof. UWr.
                          wykładowca i egzaminator