Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

egzamin z PC I dla stacjonarnego prawa w II terminie w dniu 7.09

dr hab. Krzysztof Zagrobelny prof. UWr - 12 August, 2020 - 11:15

Egzamin w II terminie w dniu 7 września (poniedziałek) z prawa cywilnego, część ogólna i prawo zobowiązań (PC I), dla studentów II roku stacjonarnego prawa odbędzie się w formie zdalnej. Będzie to test zawierający nie więcej niż 30 pytań, jednokrotnego wyboru, z jedną prawidłową odpowiedzią. Zasadniczo propozycji odpowiedzi będzie nie więcej niż 5. Planowany czas na odpowiedzi nie pownien przekroczyć 30 minut.  
Krzysztof Zagrobelny