Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

egzamin z PC I dla stacjonarnego prawa w II terminie w dniu 7.09

dr hab. Krzysztof Zagrobelny prof. UWr - 12 August, 2020 - 18:16

Egzamin z PC I – drugi termin w dniu 7.9.2020 r.  (poniedziałek)
 
 
Egzaminu z PC I obejmujący część ogólną prawa cywilnego oraz prawo zobowiązań, w zakresie obowiązującym  studentów  drugiego roku stacjonarnych studiów prawa  odbędzie się w trybie zdalnym.  W tym celu wykorzystana zastanie aplikacja Forms. Login upoważniający do przystąpienia do egzaminu zostanie wysłany na skrzynkę uczelnianą.  Egzamin będzie miał formę testu, pytań  będzie nie więcej niż 30.  Będą to pytania jednokrotnego wyboru. Prawidłowa będzie tylko jedna z nie więcej niż 5 przygotowanych odpowiedzi.  Czas na odpowiedzi nie będzie dłuższy niż 30 minut.