Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium magisterskie dla studentów IV roku SSP

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska prof. UWr - 1 Październik, 2020 - 14:59

Szanowni Państwo,
zapraszam studentów IV roku jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiów Prawa na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie.
Zapisy odbędą się w piątek 9 października 2020 r. o godz. 9.45 w gab. 104 w bud. A.
Preferowane obszary tematyczne prac pisanych na tym seminarium to: prawo cywilne – część ogólna, prawo spadkowe, prawo rzeczowe, zobowiązania.
Limit uczestników seminarium został wyznaczony na 6 osób, także jeśli zgłosi się do sześciu osób, to wszystkie zostaną przyjęte.
Natomiast w przypadku, gdyby zgłosiło się więcej osób niż wynosi limit miejsc, kryterium decydującym o tym, kto zostanie przyjęty, będą oceny uzyskane z zaliczenia ćwiczeń i z egzaminów z przedmiotów: Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań oraz Prawo rzeczowe i spadkowe. Gdyby w przypadku osób zamykających listę oceny te były porównywalne, dodatkowo pod uwagę wzięte zostaną koncepcje odnośnie do tematu planowanej pracy magisterskiej. W związku z tym proszę w miarę możliwości osoby zainteresowane zapisaniem się na prowadzone przeze mnie seminarium o przygotowanie informacji zawierającej imię, nazwisko, numer indeksu oraz wykaz ocen z ćwiczeń i z egzaminów z wymienionych powyżej przedmiotów i posiadanie tych informacji ze sobą na kartce podczas zapisu na seminarium, a lepiej – z uwagi na sytuację epidemiologiczną – o przesłanie tych danych do mnie mailowo wcześniej z uczelnianego maila studenckiego. Przesłanie takiej wiadomości mailowej nie zwalnia jednak z konieczności osobistego stawienia się w podanym powyżej terminie i miejscu celem zapisania się na seminarium. Proszę wówczas także pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa (maseczce itp.).
 
W związku z tym, że kolejne spotkania seminaryjne zostały zaplanowane w USOS począwszy od czwartku 15 października 2020 r. w godz. 11.30-13.00 w sposób pokrywający się z prowadzonym przeze mnie wykładem, z góry zastrzegam, że z osobami zapisanymi na seminarium ustalimy przy okazji zapisów na seminarium w dniu 9 października 2020 r. inny termin odbywania tego seminarium (o innej godzinie w czwartek bądź w inny dzień tygodnia). W związku z tym proszę mieć ze sobą swoje plany zajęć, żeby móc dokonać dogodnego dla wszystkich zainteresowanych uzgodnienia w tej kwestii.
 
W razie, gdyby ktoś z Państwa zainteresowanych zapisaniem się na prowadzone przeze mnie seminarium miał jakieś dodatkowe pytania odnośnie do zapisów lub samego seminarium, zachęcam do kontaktu mailowego.
 
Joanna Kuźmicka-Sulikowska