Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska prof. UWr

Kontakt: 

pokój 104, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2360
Email:
joanna.kuzmicka-sulikowska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 konsultacje odbywają się stacjonarnie w gab. 104 w bud. A w czwartki w godz. 11.30-13.30.
Ponadto konsultacje dla studentów studiów zaocznych odbędą się stacjonarnie:
- dnia 8.10.2023 r. w godz. 11.15-12.15 w gab. 101 w bud. A;
- dnia 29.10.2023 r. w godz. 11.15-12.15 w gab. 104 w bud. A;
- dnia 18.11.2023 r. w godz. 11.15-12.15 w gab. 104 w bud. A;
- dnia 3.12.2023 r. w godz. 11.15-12.15 w gab.104 w bud. A;
- dnia 28.01.2024 r. w godz. 11.15-12.15 w gab. 101 w bud. A.

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: prawo rzeczowe; prawo spadkowe; odpowiedzialność deliktowa, w szczególności odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną w wyniku rażącego naruszenia prawa; przedawnienie roszczeń; kliniczne nauczanie prawa i organizacja ruchu uniwersyteckich poradni prawnych.
 
Członek Kolegium Redakcyjnego Czasopisma Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Klinika”.
 
Granty/projekty badawcze:
1) Wykonawca na etapie upowszechniania w projekcie „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1. wsparcie systemowe dla trzeciego sektora).
2) Od 1.11.2018 r. do 31.07.2021 r. -  wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus 14) "Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI wieku. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii".
 
Wcześniej kilka przyznanych i zrealizowanych grantów badawczych dla młodego doktora w ramach dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.