Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Lista utworów, o których mowa była na pierwszych zajęciach.

mgr Jacek Gwoździewicz - 18 November, 2014 - 08:01

Przypominam, iż możliwość korekcji oceny pozytywnej na bazie tej listy następuje jedynie na własne żądanie. Ocenę przede wszystkim należy i można poprawiać w sposób merytoryczny , a ta lista nie jest w żadnym przypadku obowiązkowa. Daje ona jedynie możliwość innego radzaju podwyższenia pozytywnej oceny z zajęć! 

Załączniki: 
File Lista utworów.docx