Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

SEMNARIUM - Zapisy - ZSP- IV rok

dr Paweł Wiązek - 23 October, 2020 - 19:14

Panie, Panowie,
Szanowni Sudenci IV roku Niestacjonarnych (ZAOCZNYCH) Studiów Prawa

Zapraszam do grupy seminaryjnej, w której powierzono mi funkcę promotora. Zapisy w dn. jutrzejszym (24.10.2020), formalnie (zgodnie z harmonogramem) prowadzone będą od 11.30-13.00. Zgłoszenia przyjmowane będą via mail. Limit - 7 osób. Otrzymawszy zgłoszenie z prośbą o wpisanie na listę seminarzystów - bezzwłocznie informuję o tym Studenta (potwierdzając dokonanie wpisu). Osoby rozważające wybór mogą kontaktować się ze mną również za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS (tryb czatu/rozmowy/rozmowy video). Jestem otwarty na propozycje studentów zw. z tematem pracy dyplomowej.

Łączę wyrazy sympatii,
pozdrawiam,
dr Paweł Wiązek