Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

przesyłanie gotowych prac na zaliczenie Rynki finansowe, Rynki finansowe 2 i giełdy w gospodarce

dr Urszula Banaszczak-Soroka - 7 January, 2021 - 09:25

Wszystkie prace na zaliczenie przesyłamy na Teamsa - pliki (zgodnie z ustalonymi już terminami  w poszczególnych grupach)
Proszę nie wysyłać prac na moją pocztę.