Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

[NSP] OPBD Zajecia nr 5 - kolokwium

mgr Adam Majewski - 16 January, 2021 - 02:29

Szanowni Państwo,
z uwagi na awarię serwera uniwersyteckiego i niemożność wgrania pliku kolokwium na stronę z materiałami dydaktycznymi uprzejmie informuję, że przesłałem Państwu za pośrednictwem platformy MS Teams plik z kolokwium oraz dalsze informacje.

Z poważaniem,
Adam Majewski