Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zapisy na seminarium SSA I stopień II rok

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska - 21 February, 2021 - 17:58

Szanowni Państwo,

W związku z zapisami na seminarium, które zostały zaplanowane na 24 lutego na godzinę 11:30, uprzejmie zapraszam do udziału w seminarium prowadzonym przeze mnie.
Ponieważ seminarium przypisane jest do Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, a prowadzone w Interdysycplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki, mają Państwo możliwość wyboru szerokiego zakresu tematycznego prac dyplomowych. Mogą Państwo zgłębiać zagadnienia prawnomiędzynarodowe (np. kwestia źródeł prawa, analiza umów międzynarodowych, prawo organizacji międzynarodowych, w tym ONZ, UE, Rady Europy, WHO, UNESCO, problem odpowiedzialności międzynarodowej, prawo dyplomatyczne i konsularne, zagadnienia z zakresu prawa morza, prawa lotniczego i kosmicznego), europejskie (np. prawo Unii Europejskiej, swobody jednolitego rynku, zasady prawa unijnego, kwestia obywatelstwa europejskiego, polityki transgranicznej UE, wspólne wartości - aksjologia UE), prawnomedyczne (np. prawa i obowiązki pacjenta, prawa i obowiązki osób wykonujących zawody medyczne, transgraniczna opieka medyczna, organizacja opieki zdrowotnej, odpowiedzialność podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne, regulacje różnych peocedur medycznych, problematyka szczepień) oraz bioetyczne (np. ograniczenia praw jednostki ze względu na zdrowie publiczne, eksperymenty medyczne i badania kliniczne, aktywność komisji bioetycznych, aborcja, eutanazja, transplantologia, genom ludzki, badania na materiale genetycznym).
Zgodnie z trybem przyjmowania zapisów przyjętym przez władze dziekańskie, uprzejmie proszę o zgłoszenia drogą mailową. W razie potrzeby rozmowy, będę do Państwa dyspozycji w dniu zapisów od 11:30 do 12:30 w MS Teams na kanale konsultacje. Proszę o kontakt mailowy, wtedy udostępnię link.
Infornmacje o wynikach rekrutacji przekażę Państwu w wiadomości mailowej.

Z poważaniem,
Agata Wnukiewicz-Kozłowska