Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Program wykładów i zakres wymagań z przedmotu Ustrój samorządu terytorialnego

dr hab. Jerzy Korczak prof. UWr - 1 March, 2021 - 10:51

W zakładce materiały dydaktyczne na mojej stronie wydziałowej został zamieszczony opis przedmiotu, program wykładów i zakres wymagań z przedmotu Ustrój samorządu terytorialnego