Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

INFORMACJE DLA STUDENTÓW - ROK AKADEMICKI 2021/22

mgr Beata Blicharz - 29 Wrzesień, 2021 - 13:08

W załącznikach poniżej  zostały umieszczone  informacje dotyczące roku akademickiego 2021/22:
1. Zarządzenie Rektora - Zasady funkcjonowania Uniwersyteteu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.
2. Komunikat Dziekana w sprawie prowadzenia zajęć na WPAE w semestrze zimowym 2021/22
3. Uroczysta Immatrykulacja roku akademickiego 2021/22 oraz szczegóły dla I roku studiów
4. Dni Adaptacyjne
5. Przedłużanie legitymacji
6. Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych