Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – ćwiczenia grupa nr 4 i 5 Prawo zaoczne - plan zajęć i warunki zaliczenia

mgr Adam Domański - 13 October, 2021 - 17:40

Szanowni Państwo,

w materiałach dla studentów zamieściłem plan zajęć i warunki zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne dla grupy 4 i 5 zaocznego prawa.

Z wyrazami szacunku
Adam Domański