Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki Olimpiady z UST w protokole egzaminu

dr hab. Jerzy Korczak prof. UWr - 24 May, 2022 - 11:04

Szanowni Państwo,
w protokole egzaminu z przedmiotu Ustrój samorządu terytorialnego zostały wpisane oceny z egzaminu stanowiące nagrody za wyniki osiągnięte w I, II i III etapie Olipmiady zgodnie z Regulaminem oraz ostatecznymi decyzjami Komisji Olimpiady. Gratuluję wszystkim Laureatom.