Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium magisterskie w r.a. 2022/2023 - I r. SSA 2 stopnia dr Julian Jezioro

dr Julian Jezioro - 28 Wrzesień, 2022 - 09:22

Zapisy na seminarium magisterskie w r.a. 2022/2023 - I r. SSA 2 stopnia
dr Julian Jezioro 
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że według aktualnie znanych mi zasad, w dn. 12 października 2022 r. o godz. 13/15 odbędą się - w gabinecie nr 105 w budynku A - zapisy na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie obejmujące problematykę prawa cywilnego i międzynarodowego prywatnego dla studentów I roku SSA 2 stopnia.
Serdecznie zapraszam.
Praca przygotowana pod moim kierunkiem może obejmować tematykę z zakresu wszystkich działów materialnego prawa cywilnego (łącznie z działami pozakodeksowymi, np. instytucje części ogólnej prawa cywilnego, prawo rzeczowe, zobowiązania, spadkowe, rodzinne, własności intelektualnej, także handlowe w zakresie stosunków umownych) z elementami procedury cywilnej, a tematyka seminarium będzie zbieżna z wybranymi przez studentów tematami ich prac.
Dla przykładu podaję tematy obronionych pomyślnie przez Państwa Kolegów z kierunku administracja, pod moim kierunkiem w ostatnim okresie prac:
1/ Dziedziczenie ustawowe
2/ Prawa autorskie a Internet
3/ Instytucja zasiedzenia rzeczy ruchomej w polskim prawie cywilnym
4/ Zasiedzenie nieruchomości
 5/ Rozwód i separacja jako sposoby rozwiązania małżeństwa
6/ Dziedziczenie testamentowe w świetle Kodeksu cywilnego
7/ Unieważnienie małżeństwa a orzeczenie rozwodu
8/ Wybrane umowy cywilnoprawne o świadczenie usług a umowa o pracę
9/ Umowa najmu lokalu
Katalog ten ma jednak charakter przykładowy, a ostateczny temat pracy ustalany jest w uzgodnieniu z każdym seminarzystą.
Na koniec przypomina, że zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze dziekańskie student może wybrać tylko jedną grupę seminaryjną i prowadzącego zajęcia, a limit uczestników grupy seminaryjnej w bieżącym roku akademickim wynosi  7 studentów. W tej sytuacji, zapisy będą prowadzone do wyczerpania tego limitu. Jeśli w godzinie zapisów zgłosi się więcej niż wyznaczona tym limitem ilość osób - przyjęcie na seminarium nastąpi na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z osobami zainteresowanymi.
Niezwłocznie po wyczerpaniu limitu wywieszona zostanie lista osób przyjętych.
Przy czym,  ostateczną listę seminarzystów zatwierdza Dziekan i przekazuje prowadzącym seminaria, a wszystkie zmiany w składach grup seminaryjnych po zatwierdzeniu list możliwe są tylko za zgodą Dziekana.

Z wyrazami szacunku,
dr Julian Jezioro