Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Julian Jezioro

Kontakt: 

Instytut Prawa Cywilnego, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 105

Telefon:
71 3752 318
Email:
julian.jezioro [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z par. 2 ust. 3 ZARZĄDZENIA Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego - odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będą drogą elektroniczną (za pomocą e-mail na podany tu adres służbowy) - tak więc dyżuruję w godzinach konsultacji i odpowiadam na korespondencje zasadniczo tylko w tym czasie. 
Po zmianie tego zarządzenia i dopuszczeniu bezpośrednich konsultacji moje bieżące dyżury konsultacyjne odbywać się będą zasadniczo w dotychczasowo wskazanych terminach, a więc: 
- w środy w godz. 13-14;
- w czwartki, w godz. 9/35-10/35;
dla studentów studiów zaocznych w 2020 r. - w soboty, w nastepujących terminach:
(1) 29 lutego w godz. 10/30-11/30,
(2) 21 marca w godz. 12/15-13/15,
(3) 28 marca w godz. 10/30-11/30,
(4) 4 kwietnia w godz. 10/30-11/30 oraz
(5) 25 kwietnia w godz. 12/15-13/15.
Ponadto informuję, że w bieżącym roku akademickim urlop wypoczynkowym mam zaplanowany na okres od 22 lipca do 10 września 2020 r. Tak więc w tym okresie kontakt w sprawach służbowych w ramach konsultacji może okazać się bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Eentualne zmiany terminu dyżurów podane zostaną z wyprzedzeniem - poprzez ogłoszenie na stronie www WPAiE. 
Zachęcam każdorazowo do sprawdzenia, czy to nie nastąpiło, przed zgłoszeniem się na dyżur konsultacyjny.

Z wyrazami szacunku,

dr Julian Jezioro

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze: 1/ instytucje części szczegółowej zobowiązań i 2/ zagadnienia ochrony własności intelektualnej. A w tym, w ostatnim okresie zwłaszcza w zakresie pierwszego zadania - nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży, gwarancja, charakter prawny umów o świadczenia edukacyjne, systematyka części szczegółowej zobowiązań, umowy dot. przeniesienia własności i in. praw, umowy dot. korzystania z rzeczy oraz umowa licencyjna, umowa ubezpieczenia, agencyjna, spółki cywilnej, ugoda i przyrzeczenie publiczne. Natomiast w zakresie drugiego zadania badawczego - ogólne ujęcie ochrony własności intelektualnej, utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego, udostępnianie archiwaliów w świetle prawa autorskiego.

2. Dorobek naukowy - poniżej w części oznaczonej jako "publikacje".

3. Granty / projekty badawcze - aktualnie brak.

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasipism, stoswarzyszeń - Redakcja Folia Iuridica - pismo WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Stypendia / staże naukowe - aktualnie brak.

6. Nagrody - jedynie rektorskie na Uniwersytecie Wrocławskim i w PWSZ w Legnicy.

7. Działalność pozauczelniana - udział w realizacji projektu UE „Kapitał ludzki” NrPOKL. 04.01.01-00-22-/11 oraz opinie dot. zależności utworów (w tym plagiatu) ma zlecenie organów prokuratury i sądów.