Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

zapisy seminarium IV r. SSP

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 30 September, 2022 - 21:12

Zapisy na seminarium IV r. SSP odbędą się 6 października (czwartek), od godz.13.15, pok. 120 bud. A.
Tematyka prac magisterskich jest szeroka. Obejmuje ona prawo pracy, w  tym projekty łączące prawo pracy z innymi działami prawa, zwłaszcza z prawem cywilnym, prawem spółek i prawem upadłościowym.
Przy wyborze tematu pracy będą uwzględniane Państwa zainteresowania.
Limit przyjęć na seminarium wynosi 6 osób. 
W razie zgłoszenia się większej liczby kandydatów, będą stosowane następujące kryteria zakwalifikowania na seminarium: rozmowa z zainteresowanym oraz dotychczasowe osiągnięcia na studiach, zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego.
Ewentualne pytania proszę zadawać mailem, będę na nie odpowiadał.

Zapraszam serdecznie,
Artur Tomanek