Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Konsultacje USOS

prof. dr hab. Przemysław Kaczmarek - 5 February, 2023 - 10:18

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że oceny z prowadzonych przeze mnie zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 zostały wpisane do systemu USOS. W związku z tym proszę o weryfikację oceny. W przypadku braku oceny lub jej niezgodności proszę o kontakt drogą elektroniczną do poniedziałku (6 lutego) albo przyjście w poniedziałek (6 lutego) na konsultacje, które rozpoczną się o godz. 11.15. Będę to ostatnie konsultacje przed zamknięciem się systemu USOS.  

Z wyrazami szacunku,
Przemysław Kaczmarek