Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Konsultacje podczas zimowej sesji egzaminacyjnej

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr - 6 February, 2023 - 08:15

Na moim wydziałowym koncie zaktualizowany - na czas zimowej sesji egzaminacyjnej (2022/2023) -
harmonogram konsultacji.