Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Spotkanie robocze w ramach międzynarodowego grantu Unii Europejskiej Project HALO - Handwriting Analysis as methodology to defend Learners creativity and reinforce Orientation.

Adam Kaczyński - 9 Marzec, 2023 - 05:55

Miło nam poinformować, że 2 marca 2023r. na naszym Wydziale odbyło się kolejne robocze spotkanie w ramach międzynarodowego grantu Unii Europejskiej Project HALO - Handwriting Analysis as methodology to defend Learners creativity and reinforce Orientation, podczas którego omówiono dotychczasowe prace wykonane w ramach projektu, a także wyznaczono plan kolejnych działań. Tym razem gospodarzem spotkania był WPAE UWr. Naszych gości serdecznie przywitał dziekan WPAE, prof.Jacek Przygodzki. W spotkaniu uczestniczyły osoby realizujące projekt badawczy: z Włoch (dr Michele Arzoni, dr Massimiliano Cataldi, dr Paolo Rondanini, dr Jolanta Grębowiec-Baffoni, prof. Fermino Giacometti, dr Barbara Baleani, dr Barbara Bitelli, dr Marina Melotti), z Rumunii (prof.Stefan Ionescu) oraz z Polski (dr Rafał Cieśla i prof.Maciej Szostak). Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację spotkania bardzo dziękujemy!

Jeszcze raz bardzo dziękujemy naszym studentkom i studentom z WPAE oraz innym osobom spoza UWr, które do tej pory angażowały się w ramach działań edukacyjnych związanych z realizacją międzynarodowego projektu EU HALO!

Więcej nt. Projektu UE HALO:

Pracownicy WPAE UWr w międzynarodowym zespole realizującym Grant UE - HALO

Handwriting Analysis as to defend Learners creativity and reinforce Orientation. Projekt HALO jest międzynarodowym projektem badawczym finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, który jest realizowany w latach 2020-2022/2023. Jego wykonawcami są: Międzynarodowy Instytut Grafologiczny „Girolamo Morettiego” działający przy Uniwersytecie Carlo Bo w Urbino, Włochy (lider projektu), Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska (partner wiodący projektu) oraz Wydział Filozofii Uniwersytetu w Bukareszcie, Rumunia (partner projektu), a także wybrani uczniowie polskich, włoskich i rumuńskich szkół średnich.

Za realizację projektu przez Uniwersytet Wrocławski odpowiedzialni są:

dr Rafał Cieśla z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr – kierownik projektu (UWr) oraz koordynator ds. międzynarodowych badań naukowych i implementacji metodologii pismoznawczej w praktyce edukacyjnej,

prof. dr hab. Maciej Szostak, kierownik Katedry Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr - koordynator ds. międzynarodowych badań naukowych i implementacji metodologii pismoznawczej w praktyce edukacyjnej,

dr Jolanta Grębowiec-Baffoni - międzynarodowy ekspert merytoryczny współpracujący z liderem projektu, partnerem wiodącym oraz pozostałymi partnerami projektu.

W głównym założeniu, projekt UE HALO opiera się na realizacji trzech nurtów tematycznych. Pierwszy dotyczy zrealizowania narzędzia dydaktycznego dla kadry pedagogicznej uczniów w wieku od 14 do 16 roku życia, pozwalającego na poznanie niektórych cech osobowości ucznia przy zastosowaniu analizy jego pisma ręcznego i rysunków oraz zrealizowanie indywidualnego planu nauczania, stosownego do jego zdolności i potrzeb. Narzędzia dydaktyczne dla nauczycieli (a także rodziców i opiekunów uczniów) będą zrealizowane w formie podręczników z załącznikami do ćwiczeń i kursów online w językach: włoskim, polskim, rumuńskim i angielskim. Drugi nurt dotyczy wzmocnienia pozycji naukowej grafologii, jako dyscypliny umożliwiającej poznanie niektórych cech psychofizycznych osoby piszącej, wspierającej jednostkę w obszarze edukacyjnym, psychologicznym i społecznym. Trzecia część projektu dotyczy złożenia do UNESCO propozycji uznania pisma ręcznego za dziedzictwo niematerialne ludzkości, wykazując dotychczasowe wyniki badań oraz projekty współpracy z innymi krajami uczestniczącymi w projekcie.

Uniwersytet Wrocławski, jako partner wiodący projektu UE HALO, posiadający wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w zakresie badań pismoznawczych, koordynuje fazę badań i przygotowywania treści merytorycznych, które zostaną zaimplementowane w podręcznikach i kursie online. Ponadto Uniwersytet Wrocławski sprawuje nadzór naukowy nad treściami opracowywanymi w ramach projektu a także zbiera i analizuje raporty z warsztatów i informacje zwrotne od partnerów stowarzyszonych.

Zdjęcia ze spotkania HALO wykonał Bartosz Palewicz