Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Ćwiczenia 29.04.2023: Wadliwość decyzji administracyjnej. Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych. Sprzeciw prokuratora od decyzji ostatecznej

mgr Adam Domański - 2 April, 2023 - 11:06